การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

     ทำไมเมืองไทยจึงน่าอยู่ หลายคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า ในน้ำมีปลาในนามีข้าว
เอ๊ะ!! ทำไมคนโบราณถึงพูดอย่างนั้น อ๋อ เมื่อได้ศึกษาข้อมูลจากหลากหลายสื่อ เราก็ได้รู้ว่า คำว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวนั้น หมายถึง เมืองไทยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ ถึงแม้ ไม่มีเงินซักบาท เราก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ แต่จะมีความจริงเท็จแค่ไหน เราคงต้องไปพิสูจน์ดูค่ะ
     หลังจากที่ พวกเราได้ศึกษาประโยคคำว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวอย่างแท้จริงแล้ว พวกเราก็ถึงบางอ้อขึ้นมา จากการเรียนรู้เรื่อง หลักการใช้ชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และทำไมถึงต้องใช้ หลักเศรษฐกิจพอเพียงกันล่ะ ?
หมายเหตุ  หากสนใจสามารถดาวน์โหลดไปเล่นได้ด้วยนะคะ ที่เว็บนี้เลยคะ
                http://www.teacherok.com/files/FFGame.rar


ที่มา: http://www.moe.go.th/sufficiency/newsite/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=37

    ก็เพราะหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการดำเนินชีวิตที่ทุกระดับสามารถนำไป ปฏิบัติได้ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ให้ทุกคนอยู่อย่าง พออยู่ พอกิน พอใช้ ดำเนินชีวิตด้วยทางสายกลาง สามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงทำให้เมืองไทยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ มีอู่ข้าว อู่น้ำ คนไทยมีน้ำใจเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ คอยดูแลช่วยเหลือจุนเจือกัน เกิดความประทับใจต่อผู้พบเห็น และสุดท้ายแล้วเรามีพ่อหลวงคนเดียวกัน ซึ่งเป็นที่เคารพและยกย่องของปวงชนชาวไทย ไม่ว่าชนชาติใดที่มาเมืองไทย ก็สามารถรับรู้ถึงความอบอุ่น ความห่วงใย และความมีเมตตาของพระองค์ที่มอบให้พสกนิกรชาวไทย จึงทำให้เมืองไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัย

     เอ้ถ้ารู้อย่างนี้แล้วเรามารักษาอัตลักษณ์ที่ดีงามของเรากันไว้ด้วยการยึด หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงในการดำเนินชีวิต กันนะคะ


    และพวกเราก็ยังมีเกมส์ที่สนุกและได้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ลองไปดูกันนะคะขอขอบคุณ
         มหาวิทยาลัยรังสิต ที่มาของเกมส์นี้
        
http://photobucket.com/